Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 655TCT/DNK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng và trích khấu hao tài sản cố định đầu tư trên đất của cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 655TCT/DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 09/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 655TCT/DNK
V/v hoàn thuế GTGT, trích khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 457 CT/TT-HT ngày 29/4/2004 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc hoàn thuế GTGT và trích khấu hao TSCĐ đầu tư trên đất của cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục III, phần B, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

Tài sản cố định được trích khấu hao vào chi phí phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tài sản cố định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.

- Tài sản cố định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của cơ sở kinh doanh.

- Tài sản cố định phải được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của cơ sở kinh doanh theo chế độ quản lý và hạch toán kế toán hiện hành.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Bà Lan (1 sáng lập viên) có góp vốn bằng tiền khi thành lập Công ty TNHH Thiên Thanh. Sau đó, Công ty mua vật tư xây dựng khách sạn trên đất của sáng lập viên (Bà Lan). Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở mang tên cá nhân Bà Lan thì tài sản đó không thuộc tài sản của Công ty; mặc dù vật tư để xây dựng khách sạn có hóa đơn GTGT mang tên, mã số thuế của Công ty thì Công ty cũng không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được trích khấu hao (khách sạn nêu trên) vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH Thiên Thanh
(3G Hùng Vương, Nha Trang tỉnh Khánh Hòa)
- Lưu: VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 655TCT/DNK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng và trích khấu hao tài sản cố định đầu tư trên đất của cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.866
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112