Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 651/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn GTGT và Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Số hiệu: 651/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 651/TCT-PCCS
V/v: Sử dụng hóa đơn GTGT và Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Cục thuế tỉnh Đồng Tháp 
 - Cục thuế tỉnh Bình Định

 

Trả lời công văn số 51/CT-AC ngày 12/01/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp, công văn số 1385/CT-QLDN2 ngày 25/8/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc sử dụng hóa đơn GTGT và Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 5.6 Mục IV phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT thì: các cơ sở sản xuất kinh doanh xuất Điều chuyển hàng hóa cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc như các chi nhánh ở khác địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc TW) để bán hoặc xuất Điều chuyển giữa các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau được lựa chọn sử dụng 1 trong 2 loại chứng từ: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn GTGT và đăng ký với cơ quan thế.

Vì vậy trường hợp chi nhánh là đơn vị hạch toán phụ thuộc, đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ khi chuyển giao thành phẩm về Công ty hoặc Điều chuyển hàng hóa qua lại giữa các chi nhánh được sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ kèm theo lệnh Điều động nội bộ. Khi bán hàng hóa xuất hóa đơn GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp, Cục thuế tỉnh Bình Định được biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 651/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn GTGT và Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.690
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31