Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 651/TCHQ-KTTT Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu trả về

Số hiệu: 651/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 26/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 651/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế GTGT đối với hàng NK trả về

, ngày 26 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: 

 

- Trại nuôi trăn Hiền
  (17/6 Lũy Bán Bích, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn không số ngày 17/01/2007 của Trại nuôi trăn Hiền về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng xuất khẩu bị lỗi nhập trả về, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT về đối tượng không chịu thuế GTGT thì không có quy định trường hợp hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị lỗi phải nhập khẩu trở lại Việt Nam.

Do vậy, Trại nuôi trăn Hiền đã xuất khẩu lô hàng da rắn khô đi nhưng bị lỗi phải nhập khẩu trở lại Việt Nam phải tính, nộp thuế GTGT là đúng quy định. Số thuế GTGT trại đã nộp sẽ được kê khai thuế GTGT đầu vào khi kê khai thuế GTGT phải nộp hàng tháng tại cơ quan thuế nội địa.

Trường hợp trại nuôi trăn đăng ký nộp thuế GTGT dưới hình thức ấn định một tỷ lệ trên doanh thu, không được hoàn thuế GTGT đầu vào, đề nghị trại liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được xem xét giải quyết cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Trại nuôi trăn Hiền được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 651/TCHQ-KTTT Tổng cục Hải quan về việc thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu trả về

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.199
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192