Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6509/TCHQ-KTTT về việc xử lý tiền phạt chậm nộp thuế Công ty Thanh Tiến do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6509/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 12/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6509/TCHQ-KTTT
V/v xử lý tiền phạt chậm nộp thuế Công ty Thanh Tiến

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0468/HQĐN-NV ngày 04/4/2007 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị không tính phạt chậm nộp thuế đối với lô hàng 04 xe ôtô của Công ty TNHH Thanh Tiến, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 24/11/2005, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4945/TCHQ-KTTT về việc xử lý nợ thuế của Công ty TNHH Thanh Tiến; theo đó, đề nghị doanh nghiệp tự lập kế hoạch trả nợ thuế trong thời hạn 01 năm, cơ quan hải quan sẽ không tính phạt chậm nộp.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Công ty không nộp thuế đúng theo cam kết kế hoạch nộp còn nợ với cơ quan Hải quan. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ điểm 4.4 công văn số 17685/BTC-TCHQ ngày 28/12/2007 của Bộ Tài chính để thực hiện: Đối với các khoản nợ không thuộc đối tượng xóa nợ theo quy định của Thông tư Liên tịch số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/01/1999; Quyết định số 172/2001/QĐ-TTg ngày 05/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002, trong vòng 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ thì Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh có văn bản thông báo về tính hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu người nộp thuế nộp đủ thuế. Trường hợp không thực hiện đúng kế hoạch nộp thuế đã đăng ký thì sau 90 ngày, kể từ ngày cơ quan Hải quan ra thông báo về số thuế quá hạn, nợ phạt chậm nộp cơ quan Hải quan phải áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 93 của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6509/TCHQ-KTTT về việc xử lý tiền phạt chậm nộp thuế Công ty Thanh Tiến do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.904

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74