Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 650/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về ghi nhận doanh thu, chi phí và thuế đối với giao dịch hợp đồng tương lai

Số hiệu: 650/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 650/TCT-PCCS 
V/v: Chính sách thuế và kế toán

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Đắc Lắc

 

Trả lời công văn số 1755/CT-TTHT ngày 14/12/2005 của Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc về thi nhận doanh thu, chi phí và thuế đối với giao dịch hợp đồng tương lai, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về thuế GTGT: Giao dịch mua bán trong giao dịch hợp đồng tương lai là giao dịch không thực hiện tại Việt Nam do vậy không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tại Việt Nam. Phí giao dịch hợp đồng tương lai phải trả cho Techcombank thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

- Về ghi nhận doanh thu, chi phí: doanh thu, chi phí giao dịch hợp đồng tương lai được ghi nhận vào doanh thu, chi phí hoạt động tài chính của doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Mục IV Thông tư số 89/2002/TT-BTC ngày 9/10/2002 của Bộ Tài chính. Doanh thu từ giao dịch hợp đồng tương lai là số chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá mua. Trường hợp giao dịch lỗ do giá mua lớn hơn giá bán thì số chênh lệch được ghi nhận vào chi phí tài chính. Khoản phí giao dịch phải trả và các Khoản chi phí khác liên quan đến giao dịch nêu trên được thi nhận vào chi phí tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 650/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về ghi nhận doanh thu, chi phí và thuế đối với giao dịch hợp đồng tương lai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.883
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168