Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 65/BGTVT-TC về việc áp dụng thuế GTGT đối với công trình xây dựng Cầu đường bộ Bắc Giang do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 65/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 06/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 65/BGTVT-TC
V/v: Áp dụng thuế GTGT đối với công trình xây dựng Cầu đường bộ Bắc Giang.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 1012/SGTVT-KH ngày 24/11/2008 của Sở Giao thông vận tải Bắc Giang về việc đề nghị áp dụng thuế giá trị gia tăng với thuế suất 10% đối với công trình xây dựng Cầu đường bộ mới (tách khỏi cầu đường sắt) tỉnh Bắc Giang. Trong đó Sở Giao thông vận tải Bắc Giang báo cáo Dự án này được ký hợp đồng và triển khai thi công từ ngày 30/3/2003 nhưng do thiếu vốn nên công trình bị đình hoãn từ ngày 01/4/2004 theo thông báo số 142/TB-BGTVT ngày 01/4/2004 của Bộ Giao thông vận tải, đến tháng 11/2004 Dự án tiếp tục được bố trí vốn và triển khai thi công. Vì khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên thời gian thi công của Dự án đã bị kéo dài đến thời điểm hiện nay, như vậy phần lớn khối lượng thi công được thực hiện từ năm 2005 trở lại đây.

Theo quy định tại tiết 2 mục II phần H Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính qui định “Cơ sở xây dựng, lắp đặt có hợp đồng xây dựng, lắp đặt ký trước ngày 01/01/2004 theo giá đã có thuế giá trị gia tăng với thuế suất giá trị gia tăng 5% nhưng đến ngày 31/12/2003 các công trình xây dựng, lắp đặt dở dang chưa hoàn thành thì tiếp tục được áp thuế suất 5% cho phần khối lượng, hạng mục công trình xây dựng, lắp đặt thực hiện còn lại theo hợp đồng”.

Để có cơ sở hướng dẫn Sở Giao thông vận tải Bắc Giang thực hiện, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tài chính cho ý kiến hướng dẫn việc áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cho Dự án nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Giao thông vận tải Bắc Giang;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 65/BGTVT-TC về việc áp dụng thuế GTGT đối với công trình xây dựng Cầu đường bộ Bắc Giang do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.018

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49