Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 648 TCT/TTr ngày 11/03/2004 của Tổng cục thuế về việc xử lý vi phạm mất hoá đơn

Số hiệu: 648TCT/TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đức Quế
Ngày ban hành: 11/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 648 TCT/TTr
V/v xử lý vi phạm mất hoá đơn

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 15/TPCN ngày 8/01/2004 của Công ty Thực phẩm công nghệ thuộc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn đề nghị xem xét lại việc xử lý của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh đối với Công ty do làm mất hoá đơn (mất liên 2 hoá đơn mua bia của Công ty Bia Sài Gòn trong những năm 1999 - 2000). Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc mất hóa đơn của Công ty Thực phẩm công nghệ đã được Bộ Tài chính xem xét. Tại công văn số 7376 TC/TCT ngày 17/7/2003 Bộ Tài chính đã nêu rõ: “Xét thực tế việc mất hoá đơn của Công ty Thực phẩm công nghệ là do trong thời gian đầu thực hiện Luật thuế GTGT, trong khi phương thức bán hàng, giao nhận bia đã được thực hiện từ nhiều năm trước đây, khách hàng nhận bản chính liên 02 của Công ty Bia Sài Gòn để lĩnh bia tại kho của Công ty Bia Sài Gòn giao cho Công ty Thực phẩm công nghệ. Do vậy Bộ Tài chính đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xử lý việc mất hoá đơn của Công ty Thực phẩm công nghệ theo tinh thần của công văn sỗ 4963 TC/TCT ngày 28/11/2000 của Bộ Tài chính. Đồng thời tiến hành xử phạt vi phạm hành chính ở mức cao nhất đối với Công ty Thực phẩm công nghệ”.

Như vậy, trường hợp mất hoá đơn của Công ty Thực phẩm công nghệ, Bộ Tài chính đã đồng ý cho xử phạt vi phạm hành chính theo hướng: Nếu mất hoá đơn từ ngày 01/01/1999 đến ngày 22/7/1999 thực hiện xử phạt hành chính theo quy định tại Tiết e Khoản 3 Điều 2 Chương I Nghị định số 22/CP ngày 17/4/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. Nếu mất hoá đơn từ ngày 23/7/1999 thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Tiết đ Khoản 1 Điều 6 Chương II Nghị định số 49/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng giao trách nhiệm cho Cục thuế tác phẩm Hồ Chí Minh tiếp tục theo dõi, kiểm tra xác minh các hoá đơn đã báo mất theo bảng kê của Công ty Thực phẩm công nghệ để tránh tình trạng lợi dụng các hoá đơn này (Sau này, Chính phủ ban hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002, quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn, thì đối với trường hợp làm mất liên 02 của hóa đơn đã sử dụng cũng chỉ xử phạt tiền theo mức phạt là 200.000 đồng cho mỗi số hoá đơn (liên 02) đã sử dụng).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 648 TCT/TTr ngày 11/03/2004 của Tổng cục thuế về việc xử lý vi phạm mất hoá đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.131
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6