Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6421/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế truy thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6421/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 15/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6421/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế truy thu

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Lạng Sơn.

Tổng cục Hải quan có ý kiến trả lời về vướng mắc liên quan đến số nợ thuế truy thu của lô hàng thép do Công ty TNHH thép Thành Long nhập khẩu năm 2009 thuộc đối tượng điều chỉnh theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008, đã có hướng dẫn xử lý số nợ thuế tại công văn số 699/TCHQ-KTTT ngày 03/02/2010 của Tổng cục Hải quan được nêu tại công văn số 242/HQLS-TXNK của Cục Hải quan Lạng Sơn như sau:

Bộ Tài chính đã yêu cầu cơ quan hải quan phối hợp với cơ quan điều tra của Bộ Công an điều tra, xác minh tình trạng gian lận khai báo đối với lô hàng thép của Công ty thép Thành Long. Trong khi chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra, trước mắt đề nghị Cục Hải quan Lạng Sơn thực hiện thu đủ số tiền nợ thuế truy thu còn thiếu của Công ty thép Thành Long nêu tại công văn số 699/TCHQ-KTTT ngày 03/02/2010 của Tổng cục Hải quan cho các lô hàng thép thuộc đối tượng điều chỉnh tăng thuế suất theo Quyết định số 123/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế (để phối hợp);
- Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6421/TCHQ-TXNK xử lý nợ thuế truy thu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.763

DMCA.com Protection Status
IP: 34.232.51.240