Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6381/TCHQ-TXNK về miễn thuế dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6381/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 14/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6381/TCHQ-TXNK
V/v Miễn thuế dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 1978/HQHN-TXNK ngày 26/10/2011 của Cục Hải quan TP. Hà Nội và các hồ sơ có liên quan về việc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư của Công ty TNHH Điện Staley Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP , Nghị định số 149/2005/NĐ-CP , Thông tư số 79/2009/TT-BTC thì dự án sử dụng thường xuyên 500 đến 5.000 lao động thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại điểm 29 Phụ lục I Nghị định số 108/2006/NĐ-CP được miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP; để được miễn thuế hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định cho dự án thì khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp phải cung cấp báo cáo nghiên cứu khả thi khi dự án đi vào hoạt động sử dụng thường xuyên 500 đến 5.000 lao động; bản cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng thường xuyên 500 đến 5.000 lao động.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 11818/BTC-TCHQ ngày 05/9/2011 thì căn cứ để xác định dự án đầu tư có sử dụng tài sản từ 500 lao động trở lên áp dụng đối với các dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư trước ngày Nghị định số 87/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 1/10/2010) là Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép đầu tư; hoặc Luận chứng kinh tế kỹ thuật và văn bản đề nghị hưởng ưu đãi đầu tư của doanh nghiệp gửi cơ quan có thẩm quyền trước ngày 1/10/2010.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn hiện hành, kiểm tra hồ sơ doanh nghiệp cung cấp, làm rõ việc chưa có đầy đủ hồ sơ để được ưu đãi theo lĩnh vực sử dụng thường xuyên từ 500 đến 5000 lao động tại thời điểm Đoàn kiểm tra của Tổng cục Hải quan thực hiện công tác kiểm tra; trường hợp có nghi ngờ thì thực hiện kiểm tra thực tế tại dự án, nếu có đủ cơ sở xác định dự án thuộc lĩnh vực sử dụng thường xuyên từ 500 đến 5000 lao động thì xem xét miễn thuế nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu cho dự án theo quy định. Trường hợp không có đủ cơ sở thì không xem xét miễn thuế cho dự án nói trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến nêu trên để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6381/TCHQ-TXNK về miễn thuế dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.009

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121