Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 635 TCT/PCCS ngày 11/03/2004 của Tổng cục thuế về việc sử dụng hoá đơn đối với sản phẩm thóc (lúa) thu từ hoạt động dịch vụ bơm nước tưới tiêu

Số hiệu: 635TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 635 TCT/PCCS
V/v Sử dụng hoá đơn đối với sản phẩm thóc (lúa) thu từ hoạt động dịch vụ bơm nước tưới tiêu

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

Trả lời công văn số 139/CT.NV ngày 02/02/2004 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về việc sử dụng hoá đơn đối với sản phẩm thóc (lúa) thu từ hoạt động dịch vụ bơm nước tưới tiêu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại Điểm 1, Điểm 18, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng có quy định đối tượng không chịu thuế GTGT là:

“1- Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng) chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới sơ chế thông thường của các tổ chức, cá nhân tự sản xuất, trực tiếp đánh bắt bán ra.

18- Tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước sạch do tổ chức, cá nhân tự khai thác tại địa bàn miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa để phục vụ cho sinh hoạt ở nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa”.

Theo quy định trên thì trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ bơm nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng. Cuối vụ, các hộ nông dân trả bằng lúa thay tiền cho dịch vụ tưới tiêu thì hoạt động này cũng không thuộc diện chịu thuế GTGT. Khi thu lúa của từng hộ nông dân, cơ sở kinh doanh dịch vụ bơm nước tưới tiêu phải sử dụng hoá đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản.

2/ Tại Điểm 2.11, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định: “Thực phẩm tươi sống, lương thực, lâm sản (trừ gỗ, măng) chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại” áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 5%.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, cơ sở kinh doanh dịch vụ bơm nước tưới tiêu khi bán lúa mà nông dân trả cho dịch vụ tưới tiêu phải tính thuế giá trị gia tăng đầu ra là 5%.

Tổng cục,Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Tháp  được biết./.

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 635 TCT/PCCS ngày 11/03/2004 của Tổng cục thuế về việc sử dụng hoá đơn đối với sản phẩm thóc (lúa) thu từ hoạt động dịch vụ bơm nước tưới tiêu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.877
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236