Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 635/TCHQ-KTTT về việc xem xét giá tính thuế nhập khẩu mặt hàng cọc pin do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 635/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 635/TCHQ-KTTT
V/v: Giải quyết khiếu nại GTT

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
- Công ty Cổ phần Pin Hà Nội
(Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 14/CV-PHN ngày 26/01/2005 của Công ty Cổ phần Pin Hà Nội đề nghị xem xét giá tính thuế nhập khẩu mặt hàng cọc pin nhập khẩu tại tờ khai Hải quan số 400/NK/KD/HN ngày 24/02/2004. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn trình tự thẩm quyền giải quyết khiếu nại tại công văn số 1889/TCHQ-KTTT ngày 28/4/2003 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan Lạng Sơn để xem xét giải quyết khiếu nại theo đúng trình tự thẩm quyền. Trường hợp không đồng ý với ý kiến giải quyết của Cục Hải quan Lạng Sơn thì Công ty có thể khiếu nại đến Tổng cục Hải quan theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Pin Hà Nội biết và liên hệ với Cục Hải quan Lạng Sơn đề xem xét cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Tổng cục (5)
- Lưu VP, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 635/TCHQ-KTTT về việc xem xét giá tính thuế nhập khẩu mặt hàng cọc pin do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.805
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108