Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 632/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Xử lý vướng mắc hoàn trả vốn các công trình điện ứng vốn của điện lực Đắklăk

Số hiệu: 632/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 632/TCT-PCCS
V/v: Xử lý vướng mắc hoàn trả vốn các công trình điện ứng vốn của điện lực Đăklăk

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đăklăk

Trả lời công văn số 3159/CT-THDT của Cục thuế tỉnh Đăklăk về việc xử lý vướng mắc hoàn trả vốn các công trình điện ứng vốn của điện lực Đăklăk; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 5 Điều 1 mục I chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) quy định về việc xác định nguyên giá của TSCĐ hữu hình như sau: "là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng" và điểm 1 công văn số 3022/UBND-CN ngày 9/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăklăk có ghi: "1. Về giá trị hoàn trả: giá trị hoàn trả vốn ngân sách tỉnh đã đầu tư đường dây trung áp và trạm biến áp của các công trình điện là giá trị quyết toán công trình đã được phê duyệt (đã bao gồm tất cả các khoản thuế trong giai đoạn XDCB)…".

Trường hợp Ngân sách tỉnh Đăklăk ứng vốn cho Công ty Điện lực 3 (chủ đầu tư) để xây dựng công trình điện không lấy lãi. Khi công trình hoàn thành bàn giao thì đơn vị xây dựng (nhà thầu hoặc là Công ty điện lực 3 trực tiếp xây dựng) phải lập hóa đơn GTGT và kê khai nộp thuế theo quy định. Giá thanh toán công trình bao gồm cả phần thuế GTGT.

Điện lực Đăklăk thuộc Công ty điện lực 3 tiếp nhận tài sản xác định nguyên giá theo quy định tại điểm đ Điều 4 mục I chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC nêu trên của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Phần thuế giá trị gia tăng trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản không được ghi tăng vào nguyên giá của tài sản cố định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đăklăk được biết và hướng dẫn thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 632/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Xử lý vướng mắc hoàn trả vốn các công trình điện ứng vốn của điện lực Đắklăk

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.179
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126