Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6283/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 21/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6283/TCHQ-TXNK
V/v: thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu hủy sau khi thanh khoản hợp đồng gia công.

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Vụ Chính sách thuế

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3553/TCT-DNL ngày 13/9/2010 của Tổng cục Thuế về việc thu thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu hủy sau khi thanh khoản hợp đồng gia công theo đề nghị của Tập đoàn Dệt may Việt Nam (công văn này có gửi cho Vụ Chính sách thuế), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

* Thời điểm Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ có hiệu lực:

Theo quy định tại Điều 100, Điều 102 Thông tư số 79/2009/TT-BTC thì nguyên phụ liệu dư thừa, phế liệu, phế phẩm sau thanh khoản hợp đồng gia công tiêu hủy được xử lý như sau:

- Nếu nằm trong định mức đã đăng ký với cơ quan hải quan (đã được cơ quan hải quan chấp nhận đưa vào thanh khoản) khi tiêu hủy không phải nộp thuế nhập khẩu.

- Nếu nằm ngoài định mức đã đăng ký với cơ quan hải quan khi tiêu hủy phải nộp đủ thuế nhập khẩu theo quy định.

* Thời điểm Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ có hiệu lực (01/10/2010):

Theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 87/NĐ-CP thì nguyên phụ liệu dư thừa, phế liệu, phế phẩm sau thanh khoản hợp đồng gia công tiêu hủy được miễn thuế.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên, gửi Vụ Chính sách thuế tổng hợp trình Bộ hướng dẫn Tập đoàn Dệt may Việt Nam thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CTXNK(3b), PCST.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6283/TCHQ-TXNK ngày 21/10/2010 về thuế đối với nguyên phụ liệu dư thừa tiêu hủy sau khi thanh khoản hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.474

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!