Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 628/TCT-CS về thuế chuyển quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 628/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 628/TCT-CS
V/v: thuế CQSDĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Chi cục thuế Thành phố Buôn Ma Thuột

Trả lời công văn số 374/CV-CCT ngày 11/9/2007 của Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột về đề nghị giải đáp vướng mắc về thu thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 08/6/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực từ ngày 1/1/2000: “Các trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/01/2000 mà có một trong các giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29/3/1999 của Chỉnh phủ, kể cả các trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất qua nhiều lần, nhiều chủ, khi người đang sử dụng đất làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở thì chỉ phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất một lần theo quy định của Nghị định này”.

Do vậy, trường hợp người đang sử dụng đất không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất (QSDĐ) theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003, mà đất đó có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng, nay xin cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, nếu được cơ quan có thẩm quyền công nhận đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (được xác nhận tại “Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chỉnh”) thì thực hiện như sau:

- Nếu việc chuyển nhượng QSDĐ thực hiện trước ngày 01/01/2000 thì không phải nộp thuế CQSDĐ; Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật

- Trường hợp việc chuyển nhượng QSDĐ thực hiện từ ngày 01/01/2000 trở đi thuộc diện điều chỉnh của Nghị định số 19/2000/NĐ-CP nêu trên, đến nay thực hiện theo quy định tại Thông tư hướng dẫn Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai. Vì vậy, Bộ Tài chính đang tổng hợp để ban hành Thông tư hướng dẫn các nội dung liên quan đến nghĩa vụ tài chính khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh ĐăkLăk;
- Vụ Pháp chế; Vụ CST
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 628/TCT-CS về thuế chuyển quyền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.925
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202