Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 625/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng phần máy móc, thiết bị trong hợp đồng kinh tế đã ký kết do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 625/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 27/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 625/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển môi trường SFC

Trả lời công văn số 146/CT ngày 16/12/2009 của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển môi trường SFC về việc xác định thuế suất thuế GTGT phần máy móc, thiết bị trong hợp đồng kinh tế đã ký kết, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định nhóm hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% và tại điểm 3 Mục II, Phần B quy định:

“Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này”.

Tại điểm 2 Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên quy định:

“Thời điểm xác định thuế GTGT đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”.

Căn cứ các quy định trên:

- Trường hợp máy móc, thiết bị Công ty cung cấp cho khách hàng không nằm trong danh mục máy móc, thiết bị thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% theo quy định tại điểm 2 Mục II Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 nêu trên của Bộ Tài chính thì phải áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.

Trường hợp máy móc, thiết bị do Công ty cung cấp cho khách hàng thuộc đối tượng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính và thời điểm Công ty chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cho khách hàng diễn ra từ ngày 01/2/2009 đến ngày 31/12/2009 thì máy móc, thiết bị do Công ty cung cấp cho khách hàng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Từ ngày 01/01/2010, (hết thời hạn giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo quy định tại Thông tư số 13/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính) thuế suất thuế GTGT được áp dụng theo quy định tại điểm 3 Mục II, Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC của Bộ ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

- Mức thuế suất thuế GTGT được xác định theo văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm Công ty (bên bán) chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua và không phụ thuộc vào mức thuế suất thuế GTGT theo hợp đồng đã ký.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty CP đầu tư phát triển môi trường SFC được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Cục thuế Hà Nội;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 625/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng phần máy móc, thiết bị trong hợp đồng kinh tế đã ký kết do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.364
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162