Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6236/TCHQ-TXNK xác định lĩnh vực ưu đãi được miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6236/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 19/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6236/TCHQ-TXNK
V/v xác định lĩnh vực ưu đãi được miễn thuế

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 1793/HQLS-TXNK ngày 30/09/2010 của cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn phản ánh vướng mắc về việc xác định lĩnh vực được ưu đãi miễn thuế theo quy định của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ đối với dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H2O2) Của công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 6, Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ; Khoản 7, Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục A hoặc B Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 16 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ thì: Đối với dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư có mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cao hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi cho thời gian còn lại.

Trường hợp của Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H2O2) đề nghị Cục Hải quan Lạng Sơn trên cơ sở hồ sơ của Công ty (giấy chứng nhận đầu tư, công văn số 64/CHC-CSPT ngày 10/03/2010 của Cục Hóa chất...), đối chiếu với quy định trên, nếu xác định dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H2O2) của Công ty là dự án sản xuất hóa chất cơ bản, hóa chất tinh khiết, hóa chất chuyên dùng, thuốc nhuộm thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại Danh mục B, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án theo quy định tại khoản 6, Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP; khoản 7, Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC.

Trường hợp chưa có cơ sở để xác định dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất Hydrogen Peroxide (H2O2) của Công ty là dự án sản xuất hóa chất cơ bản, hoá chất tinh khiết, hóa chất chuyên dùng, thuốc nhuộm như quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP thì đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn doanh nghiệp xin xác nhận của Bộ quản lý chuyên ngành để có cơ sở xác định lĩnh vực ưu đãi theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng sơn được biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6236/TCHQ-TXNK xác định lĩnh vực ưu đãi được miễn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.114

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242