Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6236/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 11/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6236/BTC-TCT
V/v: Chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Công ty cổ phần may xuất khẩu Phan Thiết

Trả lời công văn số 23/PT-GAMEXCO ngày 22/02/2007 của Công ty cổ phần May xuất khẩu Phan Thiết theo phiếu chuyển số 306/PCVB-VPCP ngày 01/03/2007 của Văn Phòng Chính phủ, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Tại Điều 26 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: “Nhà đầu tư được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất có dự án đầu tư thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định này được miễn, giảm thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê và tiền thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về thuế”;

- Theo quy định tại điểm 1 mục II phần C Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất: “1 - Khoản 1 quy định về miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật khuyến khích đầu tư để thực hiện:

a - Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư và được thực hiện tại địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính phủ”;

Căn cứ Danh mục địa bàn đầu tư và Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, thì Dự án đầu tư xây dựng mới Nhà máy may xuất khẩu tại thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận là dự án có sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất tại địa bàn ưu đãi đầu tư nên thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định.

Do vậy, phần diện tích đất của Công ty nếu được Nhà nước giao để xây dựng nhà máy may xuất khẩu tại thị trấn Phú Long thì được miễn nộp tiền SDĐ; diện tích đất còn lại của Công ty (bao gồm đất nông nghiệp nằm ngoài vùng dự án, đất đang sử dụng của Công ty) phải nộp tiền SDĐ theo chế độ.

Đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế tỉnh Bình Thuận và cơ quan Tài nguyên môi trường tỉnh Bình Thuận để được xem xét cụ thể diện tích đất mà Công ty cổ phần May Phan Thiết sử dụng cho dự án để giải quyết việc ưu đãi theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ
- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận
- Sở TNMT tỉnh Bình Thuận
- Cục QLCS, Vụ CST, PC;
- Lưu: VT, TCT {VT, TS}

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6236/BTC-TCT ngày 11/05/2007 của Bộ Tài chính về chính sách thu tiền sử dụng đất.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.711

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!