Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 62/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xuất hóa đơn cho hạng mục hoàn thành trước năm 1999

Số hiệu: 62/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62/TCT-PCCS
V/v: xuất hóa đơn cho hạng mục hoàn thành trước năm 1999

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 17465/CT-HTr ngày 07/11/2006 của Cục thuế TP Hà Nội về việc xuất hóa đơn cho hạng mục hoàn thành bàn giao trước năm 1999, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Luật thuế GTGT được Quốc hội thông qua năm 1997 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1999. Trường hợp Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện ký hợp đồng với Ban quản lý dự án khu vực I về việc khảo sát thiết kế công trình tuyến cáp quang và đã hoàn thành bàn giao trước năm 1999, đến nay mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán. Để tiến hành thanh lý hợp đồng kinh tế, Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện phải lập hóa đơn GTGT giao cho Ban quản lý dự án khu vực I, trên hóa đơn gạch bỏ dòng thuế GTGT và ghi rõ giá trị khối lượng hoàn thành trước năm 1999.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện KHKT Bưu điện
  (112 Hoàng Quốc Việt – Hà Nội)
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 62/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xuất hóa đơn cho hạng mục hoàn thành trước năm 1999

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.313
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40