Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 611TCT/TS về việc thu tiền sử dụng đất đối với các hồ sơ nhà đất mà cơ quan Thuế nhận ngày 24/12/2004 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 611TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 611TCT/TS
V/v: thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 04  tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 338 CT/TH&DT ngày 03/01/2005 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về xin ý kiến chỉ đạo trong công tác thu tiền sử dụng đất đối với các hồ sơ nhà đất mà cơ quan Thuế nhận ngày 24/12/2004, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ (thi hành kể từ ngày 24/12/2004).

Theo đó, kể từ ngày 24/12/2004 cơ quan Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhận các hồ sơ về đất đai của hộ gia đình, cá nhân để kê khai nộp tiền sử dụng đất thì phải tính tiền sử dụng đất theo qui định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp một số hồ sơ về đất đai mà cơ quan Thuế đã nhận trong ngày 24/12/2004 (theo như Cục Thuế báo cáo: đã tiến hành sử dụng đất các hồ sơ này theo Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ đã ra thông báo và người sử dụng đất đã nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước nhưng Cục thuế chưa trả lại các hồ sơ liên quan cho người sử dụng đất vì Cục thuế cho rằng thực hiện theo Thông tư 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu tiền sử dụng đất thì thời hạn thi hành là từ 10/1/2005) thì Cục Thuế phải tính lại tiền sử dụng đất phải nộp theo qui định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP và có biện pháp thu số tiền sử dụng đất còn thiếu (số chênh lệch giữa số tiền sử dụng đất phải nộp tính lại theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP với số tiền sử dụng đất đã nộp vào Kho bạc Nhà nước tính theo Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000) vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 611TCT/TS về việc thu tiền sử dụng đất đối với các hồ sơ nhà đất mà cơ quan Thuế nhận ngày 24/12/2004 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.829
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14