Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 61/TCHQ-TXNK năm 2015 về hoàn thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất do không đạt yêu cầu kiểm tra do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 61/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 07/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 61/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Hà Nội.

Trả lời công văn số 3632/HQHN-TXNK ngày 27/11/2014 của Cục Hải quan TP.Hà Nội về việc vướng mắc hồ sơ hoàn thuế hàng nhập khẩu nhưng phải tái xuất do không đạt yêu cầu kiểm tra, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Điều 20 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì: trừ hàng hóa là nguyên liệu vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu, hàng hóa kinh doanh tạm nhập-tái xuất, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khác phải nộp thuế trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng. Trường hợp có bảo lãnh của tổ chức tín dụng thì được thông quan hoặc giải phóng hàng nhưng phải nộp tiền chậm nộp kể từ ngày thông quan hoặc giải phóng hàng đến ngày nộp thuế. Thời hạn bảo lãnh tối đa là 30 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 27 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì: Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải giám định để xác định được xuất khẩu, nhập khẩu hay không mà người khai hải quan có yêu cầu đưa hàng hóa về bảo quản: “Chi cục trưởng hải quan nơi đăng ký tờ khai chỉ chấp nhận cho người khai hải quan đưa hàng về bảo quản ...; Căn cứ kết quả giám định, công chức hải quan xác nhận thông quan hàng hóa hoặc báo cáo Chi cục trưởng hải quan xử lý theo quy định của pháp luật”. Theo đó, đối với hàng hóa đưa về bảo quản thì chưa được thông quan hoặc giải phóng hàng.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 26 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì: “Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp; tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp của Công ty Cổ phần Everria Việt Nam (theo báo cáo của Cục Hải quan TP.Hà Nội) đã nộp đủ tiền thuế, lô hàng được đưa về Công ty bảo quản, sau khi có kết quả kiểm tra chuyên ngành chỉ được thông quan một phần lô hàng, phần hàng hóa không đạt yêu cầu chất lượng đã tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài thì số tiền thuế đã nộp cho lô hàng đã tái xuất được xem xét xử lý theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa tại Điều 26 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Hồ sơ, thủ tục xử lý đối với số tiền thuế nộp thừa quy định tại khoản 3 Điều 26 Thông tư 128/2013/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Hà Nội biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - Phương (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 61/TCHQ-TXNK năm 2015 về hoàn thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất do không đạt yêu cầu kiểm tra do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.458

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79