Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 606TCT/TS về việc hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 606TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 606TCT/TS
V/v: Chính sách hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng

Trả lời công văn số 79 CT.TB ngày 27/01/2005 của Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng về việc hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 17, Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 mà đã nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật (nộp trước ngày 01/7/2004) thì nay Ngân sách Nhà nước không hoàn lại tiền sử dụng đất đã nộp đó.

- Còn tại Điểm 6, Công văn số 723 TC/TCT ngày 19/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc giải quyết các hồ sơ về nhà, đất tiếp nhận trước ngày 01/01/2005 đã hướng dẫn rất rõ, nhưng Cục Thuế nghiên cứu chưa thấu đáo dẫn tới còn có thắc mắc, nay Tổng cục giải thích rõ thêm như sau:

Từ ngày 01/7/2004 (tức là ngày Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thi hành) đến ngày 24/12/2004 (là ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) mà Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có văn bản chỉ đạo việc không thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp thuộc diện không phải nộp tiền sử dụng đất quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 50 của Luật Đất đai, nhưng các trường hợp này đã nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước thì ngân sách Nhà nước sẽ hoàn lại số tiền sử dụng đất đã nộp vào ngân sách Nhà nước đó.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 606TCT/TS về việc hoàn trả tiền sử dụng đất đã nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.348
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90