Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 602 TCT/DNNN ngày 09/03/2004 của Tổng cục thuế về việc tính thuế GTGT và thuế TNDN của công ty&các tổ chức, đội xây dựng

Số hiệu: 602TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 09/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 602 TCT/DNNN
V/v tính thuế GTGT và thuế TNDN của Công ty & các tổ, đội xây dựng

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 845 CT/TQD ngày 11 tháng 8 năm 2003 của Cục thuế tỉnh Cà Mau về việc tính thuế GTGT và thuế TNDN đối với công trình Xây dựng do Công ty ký hợp đồng, sau đó giao thầu cho các tổ, đội trực thuộc; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Thuế GTGT và thuế TNDN đối với công trình do Công ty thực hiện từ 31 tháng 12 năm 2003 trở về trước;

a. Thuế GTGT đối với công trình do Công ty ký hợp đồng và giao khoán cho các tổ, đội, nhưng Công ty chịu trách nhiệm kê khai tính thuế GTGT đầu vào, đầu ra thì khi có công trình hoặc hạng mục công trình bàn giao (cho bên A) Công ty phải kê khai tính thuế GTGT trên giá trị công trình hoặc hạng mục công trình bàn giao.

- Đối với thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là số thuế ghi trên hoá đơn, chứng từ hợp lệ của hàng hoá, dịch vụ mua vào của các tổ, đội trực tiếp xây dựng công trình và thuế đầu vào tại Công ty có liên quan đến công trình xây dựng.

b. Đối với thuế TNDN được xác định như sau: Trường hợp công ty hạch toán doanh thu, chi phí xác định kết quả lãi, lỗ thì khi công trình hoàn thành toàn bộ bàn giao cho bên A, thu nhập chịu thuế TNDN được xác định bằng (=) doanh thu toàn bộ công trình xây dựng trừ (-) các chi phí có liên quan đến công trình (bao gồm chi phí phát sinh tại Công ty và các chi phí của các tổ, đội nhận khoán, có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định). Trường hợp Công ty nhận thầu sau đó giao khoán cho tổ, đội xây dựng để các tổ, đội tự hạch toán lãi lỗ thì thu nhập chịu thuế của Công ty là thu nhập từ doanh thu thực hiện hợp đồng với bên A, trừ đi giá trị giao khoán cho các tổ, đội và các chi phí có liên quan đến công trình.

c. Việc vay vốn, ứng vốn hoặc điều động số tiền của công trình từ công ty xuống các tổ, đội để xây dựng công trình là việc giải quyết tiền vốn nội bộ của Công ty, không nằm trong chi phí của công trình.

2. Thuế đối với các tổ, đội nhận khoán:

a. Thuế GTGT: do Công ty đã kê khai, nộp đủ thuế GTGT trên doanh thu thực hiện nên các tổ, đội nhận khoán không phải nộp thuế GTGT.

b. Thuế TNDN của các tổ, đội được tính như sau: Trường hợp Công ty hạch toán chung kết quả lãi, lỗ thì Công ty kê khai, nộp thuế TNDN theo điểm 1b trên đây. Trường hợp giao khoán cho các tổ, đội tự hạch toán kết quả và tự kê khai, nộp thuế TNDN thì: doanh thu tính thuế TNDN của các tổ, đội là doanh thu nhận khoán từ (-) các khoản chi phí hợp lệ có hoá đơn, chứng từ theo quy định tại Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính nêu trên từ 31 tháng 12 năm 2003 trở về trước và Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2004 trở đi.

Trường hợp tổ, đội không hạch toán được chi phí thì căn cứ theo quy định tại Điểm 4, Mục II, Phần C, Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 2 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Điểm 5.1, Mục II, Phần D, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 2 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính nêu trên để tính số thuế TNDN phải nộp của các tổ, đội.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Cà Mau biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 602 TCT/DNNN ngày 09/03/2004 của Tổng cục thuế về việc tính thuế GTGT và thuế TNDN của công ty&các tổ chức, đội xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.834
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69