Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 602/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 602/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 602/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Kạn

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1017/CT-TT&HT ngày 11/11/2009 của Cục thuế tỉnh Bắc Kạn về việc hoàn thuế GTGT đối với Chương trình “Địa phương làm chủ đầu tư nhằm tăng cường năng lực và quyền hạn cộng đồng” (VOICE) sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại do Chính phủ Ailen tài trợ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.1, Mục II Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế, ưu đãi thuế đối với các phương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hướng dẫn: “Chủ dự án ODA viện trợ không hoàn lại được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam nếu hợp đồng ký với nhà thầu chính được phê duyệt bao gồm thuế GTGT và Chủ dự án không được Ngân sách Nhà nước cấp vốn để trả thuế GTGT. Việc hoàn thuế GTGT được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 4, Mục V Thông tư này”.

Do tại hồ sơ Cục thuế tỉnh Bắc Kạn gửi không nêu rõ Ban phát triển 12 xã đã mua hoặc chưa mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ Chương trình VOICE. Vì vậy, căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 123/2007/TT-BTC nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc áp dụng chính sách hoàn Thuế GTGT như sau:

- Trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn là Chủ Chương trình VOICE thành lập Ban quản lý Chương trình VOICE cấp tỉnh để trực tiếp điều hành và quản lý Chương trình VOICE, Ban quản lý Chương trình VOICE cấp tỉnh sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Ailen để mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam phục vụ việc thực hiện Chương trình VOICE thì Ban quản lý, Chương trình VOICE cấp tỉnh làm thủ tục hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả ghi trên hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho việc thực hiện Chương trình VOICE.

- Trường hợp Ban phát triển 12 xã thuộc huyện Chợ Mới và huyện Ngân Sơn sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Ailen theo sự phân bổ ngân sách của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 và đã mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam phục vụ việc thực hiện. Chương trình VOICE tại cấp xã và các thôn trong xã, sử dụng mã số thuế của UBND của từng xã; trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ Chương trình VOICE ghi tên của Ban phát triển xã và mã số thuế của UBND của từng xã cùng các chỉ tiêu khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn thì Ban phát triển 12 xã chuyển các hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ này lên Ban quản lý Chương trình VOICE cấp tỉnh để Ban quản lý Chương trình VOICE cấp tỉnh làm thủ tục hoàn thuế GTGT.

Kể từ khi có hướng dẫn tại công văn này trở đi, đề nghị Ban quản lý Chương trình VOICE cấp tỉnh hướng dẫn Ban phát triển 12 xã khi sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Ailen theo sự phân bổ ngân sách của UBND tỉnh Bắc Kạn tại Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ việc thực hiện Chương trình VOICE tại cấp xã và các thôn trong xã thì trên hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ ghi tên và mã số thuế của Ban quản lý Chương trình VOICE cấp tỉnh cùng các chỉ tiêu khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn để Ban quản lý Chương trình VOICE cấp tỉnh tập hợp tất cả các hóa đơn này, kê khai và lập hồ sơ xin hoàn thuế GTGT.

Ban quản lý Chương trình VOICE cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của những hóa đơn GTGT mua hàng hóa, dịch vụ đề nghị hoàn thuế có sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Ailen và để phục vụ Chương trình VOICE.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bắc Kạn được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bắc Kạn;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn;
- Vụ PC, CST, Cục QLN&TCĐN (BTC);
- Vụ PC, KH&KTT (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 602/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.148
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78