Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 600/TCT/NV7 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 31/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 600/TCT/NV7

Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2002

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 600 TCT/NV7 NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC TRỪ TIỀN SDĐ KHI THU HỒI PHẢI ĐỀN BÙ THIỆT HẠI VỀ ĐẤT

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Trả lời công văn số 11/CTBN ngày 08/01/2002 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về việc tính trừ tiền sử dụng đất khi người được giao đất phải đền bù thiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 1, mục 1, phần B, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất thì người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất (thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất) mà phải đền bù thiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi, khi nộp tiền sử dụng đất sẽ được trừ số tiền thực tế đã đền bù thiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi.

1. Căn cứ để xác định số tiền sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước là số tiền thực tế đền bù thiệt haị về đất cho người có đất bị thu hồi. Việc xác định tiền đền bù thiệt hại về đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; Mức trừ tối đa không quá 90% tiền sử dụng đất phải nộp Ngân sách Nhà nước.

2. Số tiền thực tế nộp vào ngân sách nhà nước là số tiền được tính theo diện tích đất được giao nhân (x) với giá đất theo bảng giá đất của UBND tỉnh, thành phố ban hành trừ (-) đi số tiền thực tế đã trả đền bù thiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi và được trừ ngay số tiền này trên tờ khai nộp tiền sử dụng đất, nên sẽ không còn có thanh toán, quyết toán khoản chênh lệch.

3. Theo quy định của Thông tư số 115/2000/TT-BTC thì cơ quan thuế có trách nhiệm tính và thu tiền sử dụng đất, đồng thời tính trừ số tiền đền bù thiệt hại về đất được cơ quan có thẩm quyền xác định. Trường hợp có vướng mắc, cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan có liên quan để xử lý.

4. Đối với trường hợp được giao đất phải đền bù thiệt hại về đất mà người giao đất là đối tượng được giảm tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất sau khi thực hiện đền bù thiệt hại về đất cho người có đất bị thu hồi, số tiền sử dụng đất còn lại phải nộp ngân sách nhà nước, sẽ được giảm tiền sử dụng đất theo quy định.

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bắc Ninh biết và thực hiện.

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 600/TCT/NV7 ngày 31/01/2002 của Tổng cục Thuế về việc trả tiền sử dụng đất khi thu hồi phải đền bù thiệt hại về đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.668

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!