Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 598/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 598/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 598/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Descon

Trả lời công văn số 454/TC-DC ngày 12/11/2009 của Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Descon đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật như sau:

1. Về việc tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Hoạt động chuyển quyền sử dụng đất không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, trường hợp cơ sở kinh doanh chuyển nhượng cơ sở hạ tầng gắn với chuyển quyền sử dụng đất thì hoạt động chuyển nhượng cơ sở hạ tầng gắn với chuyển quyền sử dụng đất áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%; giá tính thuế GTGT được xác định theo hướng dẫn tại Điểm 10, Mục I, Phần B, Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính.

2. Về việc trích khấu hao quyền sử dụng đất:

Căn cứ nội dung nêu tại công văn số 454/TC-DC ngày 12/11/2009 và công văn số 394/TC-DC ngày 10/10/2009 của Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Descon thì nội dung trả lời tại công văn số 8579/CT-TTHT ngày 03/11/2009 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Công ty nghiên cứu thực hiện theo đúng hướng dẫn tại công văn số 8579/CT-TTHT ngày 03/11/2009 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh.

3. Về trích lập dự phòng chứng khoán đầu tư:

- Tại Điểm 2.1, Mục II, Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn về việc dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, cụ thể:

“2.1. Đối tượng: là các chứng khoán, các khoản vốn doanh nghiệp đang đầu tư vào tổ chức kinh tế khác có đủ các điều kiện sau:

a. Đối với các khoản đầu tư chứng khoán:

- Là các loại chứng khoán như cổ phiếu, trái phiếu công ty… được doanh nghiệp đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

- Được tự do mua bán trên thị trường mà tại thời điểm kiểm kê, lập báo cáo tài chính có giá trị thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ kế toán.

Những chứng khoán không được phép mua bán tự do trên thị trường thì không được lập dự phòng giảm giá.

Riêng đối với các công ty chuyên kinh doanh chứng khoán không thuộc đối tượng áp dụng quy định về việc trích lập dự phòng tổn thất các khoản đầu tư chứng khoán theo quy định tại Thông tư này.

b. Đối với các khoản vốn đầu tư của doanh nghiệp vào tổ chức kinh tế là đơn vị thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, hợp danh, liên doanh, liên kết và các khoản đầu tư dài hạn khác phải trích lập dự phòng nếu tổ chức kinh tế mà doanh nghiệp đang đầu tư bị lỗ (trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định trong phương án kinh doanh trước khi đầu tư)”.

Đề nghị Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Descon căn cứ theo hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế của doanh nghiệp để áp dụng cho phù hợp với quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Descon biết và đề nghị liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.  

  

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP.HCM;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 598/TCT-CS về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.619

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139