Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 597/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Số hiệu: 597/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 597/TCT-PCCS
V/v: xác định thuế TNDN


Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 8687/CT/TH-DT ngày 28/12/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại điểm 2 Mục V Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính thì việc tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển quyền sử dụng đất bổ sung được thực hiện như ví dụ tại công văn số 8687/CT-TT&HT nêu trên như sau:

 

Tỷ suất thu nhập còn lại trên chi phí

 

Bậc 1: 119.000 triệu x 15% = 17.850 triệu

Thuế suất 0%; Thuế phải nộp: 0

Bậc 2: (119.000 triệu x 18%) – 17.850 triệu = 3.570 triệu

Số thuế thu nhập bổ sung phải nộp là: 3.570 triệu đồng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
-
Như trên;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PCCS
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 597/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.240
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93