Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5969/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 18/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5969/TC/TCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2005

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 5969 TC/TCT NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2005 VỀ VIỆC HỒ SƠ HOÀN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CHỦ DỰ ÁN ODA

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thhuộc Trung ương
- Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 13/7/2004, Bộ Tài chính có Công văn số 7711/TC/TCT về việc tăng cường quản lý thuế và quản lý tài chính đối với dự án sử dụng vốn ODA, trong đó có hướng dẫn chủ dự án phải gửi kèm hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT xác nhận của cơ quan Kho bạc Nhà nước về việc không được Ngân sách cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT. Để thuận lợi cho các chủ dự án khi làm thủ tục hoàn thuế GTGT, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi hướng dẫn tại Điểm 2.3, Mục 2 của Công văn số 7711- TC/TCT nêu như sau:

Khi nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT cho cơ quan thuế, các chủ dự án phải có văn bản giải trình cụ thể cơ cấu nguồn vốn để thực hiện dự án, trong đó xác định rõ dự án không được Ngân sách Nhà nước cấp vốn (trừ các dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại do các tổ chức quốc tế tổ chức quản lý và sử dụng vốn ODA để triển khai các dự án đó). Chủ dự án phải chụi trách nhiệm về việc xác nhận nêu trên và số thuế GTGT đề nghị hoàn.

Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT chưa được hoàn do chưa được cơ quan KBNN xác nhận về việc không được cấp vốn đối ứng thì chủ dự án phải bổ sung hồ sơ về việc xác nhận vốn theo hướng dẫn trên đây gửi cơ quan thuế xem xét giải quyết.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Trương Chí Trung

(Đã ký)

THE MINISTRY OF FINANCE
----------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------

No. 5969/TC/TCT
Regarding dossiers of value added tax (VAT) refund for owners of ODA-funded projects

Hanoi, May 18, 2005

 

To:

- Ministries, ministerial-level agencies, government-attached agencies
- Provincial/municipal People's Committees
- Provincial/municipal Tax Departments

On July 13, 2004, the Finance Ministry issued Official Letter No. 7711/TC/TCT on enhancing tax and financial management of ODA-funded projects, which guides that project owners must enclose their dossiers of request for VAT refund with a state treasury' certification that they are not provided with domestic capital from the state budget for VAT payment. In order to create favorable conditions for project owners to carry out procedures for VAT refund, the Finance Ministry hereby amends Point 2.3, Section 2 of above-said Official Letter No. 7711-TC/TCT as follows:

In the dossiers of request for VAT refund filed with tax offices, project owners must have written explanations on the structure of capital sources for project implementation, clearly stating that their projects are not provided with domestic capital from the state budget for VAT payment and specifying the reasons therefor (except for projects funded with non-refundable ODA capital directly managed and used by international organizations for execution of such projects). Project owners shall be held answerable for the above-said statements and for the VAT amounts requested for refund.

For dossiers of request for VAT refund for which no refund has been made yet because of lack of state treasury certification of the non-provision of domestic capital, project owners shall supplement their dossiers with written explanations as guided above and send them to tax offices for consideration and settlement.

The Finance Ministry hereby notifies the above-said amendment to concerned units for implementation.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5969/TC/TCT ngày 18/05/2005 của Bộ Tài chính về việc hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chủ dự án ODA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.825

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.230.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!