Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5944/CT-THNVDT về xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán đấu giá nhà, đất do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5944/CT-THNVDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Đình Cử
Ngày ban hành: 15/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5944/CT-THNVDT
V/v xuất hóa đơn GTGT khi bán đấu giá nhà, đất

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân quận Tân Bình

Ngày 27/08/2010 Cục thuế thành phố có nhận được công văn số 811/UBND-ĐT ngày 20/08/2010 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về việc hướng dẫn xuất hóa đơn GTGT khi bán đấu giá nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Về vấn đề này, Cục thuế thành phố có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn.

- Căn cứ công văn số 6170/BTC-TCT ngày 29/04/2009 của Bộ Tài chính về thuế GTGT, thuế TNDN và việc sử dụng hóa đơn lẻ thì: "Đối với tổ chức, đơn vị hành chính sự nghiệp có sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT phát sinh không thường xuyên, không có hóa đơn thì được cơ quan thuế cung cấp hóa đơn lẻ để sử dụng cho từng trường hợp".

Theo trình bày tại công văn của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình thì trong các quyết định duyệt giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình xây dựng trên đất của Ủy ban nhân dân thành phố có nêu: "Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng trên phần giá trị công trình trên đất theo quy định …."

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đã triển khai bán đấu giá 07 cơ sở nhà, đất (thu nộp ngân sách nhà nước 31.331.707.845 đồng) thì Ủy ban nhân dân quận liên hệ Chi cục thuế quận Tân Bình để được cấp hóa đơn GTGT và giao cho người mua tài sản, đồng thời Ủy ban nhân dân quận kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Cục thuế trả lời cho Ủy ban nhân dân quận Tân Bình được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT quận Tân Bình "để thực hiện"
- Lưu (HC, THNVDT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5944/CT-THNVDT về xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán đấu giá nhà, đất do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.406
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251