Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 594/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng quyền thuê lại đất

Số hiệu: 594/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 594/TCT-PCCS
V/v: nghĩa vụ thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng quyền thuê lại đất

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty TNHH giày Delta

Trả lời công văn số 02/CV-DS ngày 11/8/2006 của Công ty TNHH Giày Delta về việc nghĩa vụ thuế GTGT đối với hoạt động chuyển quyền thuê đất đối với đất thuê lại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 6 Mục II Phần A; Điểm 2, Điểm 3 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì:

- Trường hợp Công ty TNHH Giày Delta sau khi giải thể, chấm dứt hoạt động trước thời hạn đã thanh lý Hợp đồng thuê đất với Sở địa chính (Công ty đã thanh toán đủ tiền thuê đất phải trả đến thời điểm thanh lý hợp đồng) đồng thời có thỏa thuận chuyển nhượng quyền thuê lại đất cho Công ty TNHH kỹ nghệ điện Trung Nhất thì doanh thu từ chuyển nhượng quyền thuê đất này không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

- Trường hợp việc chuyển nhượng quyền thuê đất gắn liền với việc chuyển nhượng giá trị tài sản trên đất thì giá trị tài sản chuyển nhượng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất quy định phù hợp với quy định tại Điểm 2, Điểm 3 Mục II Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Giày Delta được biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 594/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc nghĩa vụ thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng quyền thuê lại đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.391
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126