Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 590TCT/TS về việc thực hiện chính sách thu về đất đai do Tổng cục thuế ban hành

Số hiệu: 590TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 590TCT/TS
V/v C/S thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 68/CT-TH-DT ngày 13/1/2005 của Cục thuế tỉnh Nam Định hỏi về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu về đất đai; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1, Mục I, Phần B, Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất qui định:

“… Trường hợp giao đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá trúng đấu giá. Diện tích tính thu tiền sử dụng đất là diện tích đấu giá khi đã đấu giá xong, không thực hiện giảm, miễm tiền sử dụng đất đối với mọi trường hợp”.

Theo qui định nêu trên, trường hợp UBND tỉnh ra quyết định giao đất cho các hộ nhân dân làm nhà ở theo hình thức đấu giá, thì giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá trúng đấu giá (không được miễn, giảm hoặc trừ các khoản chi phí đấu giá quyền sử dụng đất).

Trường hợp nếu có phát sinh chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư XD cơ sở hạ tầng kỹ thuật thì được xử lý như sau:

- Nếu các khoản chi phí này được đầu tư vào khu đất trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì được hoàn trả lại từ số tiền thu được do trúng đấu giá quyền sử dụng đất, vì giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã bao gồm cả các khoản chi phí này.

- Nếu các khoản chi phí này được đầu tư vào khu đất sau khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thì không được hoàn trả lại từ số tiền thu được do trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nam Định biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 590TCT/TS về việc thực hiện chính sách thu về đất đai do Tổng cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.818
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112