Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 589/TCT-CS về chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho phương tiện vận tải nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 589/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 589/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Khánh Hòa

Trả lời công văn số 2011/CV ngày 20/11/2009 của Công ty TNHH TM Khánh Hòa về thuế suất GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho phương tiện vận tải nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:

“1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế xuất; hàng bán cho cửa hàng bán hàng miễn thuế; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% nêu tại điểm 1.3 Mục này…”.

Tại điểm 1.3.c, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“c. Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ các trường hợp hướng dẫn tại điểm 1d, điểm 1đ Mục này) để được khấu trừ thuế, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục nêu tại tiết a, b điểm này và điểm 1.2 mục II phần B Thông tư này, cụ thể như sau:

+ c1 - Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối với trường hợp gia công hàng hóa) cung ứng dịch vụ cho tổ chức cá nhân, nước ngoài.

+ c2 - Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu.

+ c3 - Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua Ngân hàng.

+ c4 - Hóa đơn GTGT bán hàng hóa, dịch vụ hoặc xuất trả hàng gia công cho nước ngoài, doanh nghiệp chế xuất”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp công ty cung cấp các hàng hóa, dịch vụ (sơn tàu biển, vật tư, rau, củ, thịt, cá, dầu, nhớt, nước ngọt, sữa tươi) cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, hãng tàu biển nước ngoài thì nếu đáp ứng các điều kiện tại điểm 1.3.c, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính nêu trên thì các hàng hóa, dịch vụ này được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 0%. Trường hợp không đủ các điều kiện nêu trên thì công ty phải tính thuế, kê khai thuế GTGT theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và liên hệ với cơ quan thuế để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Lưu: VT, PC-TCT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 589/TCT-CS về chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho phương tiện vận tải nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.290
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.60.248