Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5878/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 01/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5878/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006

Kính gửi

- Cục hải quan thành phố Hà Nội
- Trường đại học dân lập Duy Tân
(184 Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 337/ĐHDL ngày 22/11/2006 của Trường Đại học Dân lập Duy Tân về miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị nhập khẩu, tạo tài sản cố định của dự án đầu tư; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 31/8/2006, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4023/TCHQ-KTTT hướng dẫn về thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội nghiên cứu, chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện theo nội dung công văn số 4023/TCHQ-KTTT nêu trên. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì báo cáo về Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn tiếp.

Theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ thì dự án có quy mô đầu tư dưới 15 tỷ đồng không phải đăng ký đầu tư; Vì vậy, nếu doanh nghiệp có dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và đã làm đúng hướng dẫn tại công văn số 4023/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan, thì Cục Hải quan thành phố Hà Nội xem xét xử lý miễn thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Trường Đại học Dân lập Duy Tân được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5878/TCHQ-KTTT ngày 01/12/2006 của Tổng cục Hải quan về việc Thuế nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.354

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!