Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 583TCT/DNNN về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 583TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 02/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 583TCT/DNNN
V/v Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 1583 CV/CT ngày 5/10/2004 của Cục thuế tỉnh Quảng Trị và công văn số 73/TT-Cty ngày 20/9/2004 của Công ty đầu tư cà phê – dịch vụ đường 9 về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tiết b – Điểm 2 – Mục I – Thông tư số 16/2002/TT-BTC ngày 8/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu thương mại Lao Bảo quy định: “Trường hợp các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh cả trên địa bàn Khu Thương mại Lao Bảo và trong nội địa Việt Nam thì phải hạch toán riêng các hoạt động kinh doanh trên địa bàn Khu Thương mại Lao Bảo để có căn cứ xác định chế độ ưu đãi”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty có các đơn vị hạch toán phụ thuộc nằm ngoài Khu Thương mại Lao Bảo thì Công ty phải hạch toán riêng các hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài Khu Thương mại Lao Bảo để kê khai nộp thuế và khấu trừ thuế GTGT của máy móc thiết bị mua vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng chịu thuế GTGT của các đơn vị phụ thuộc.

2. Theo quy định tại Điểm 1.4 – Mục II – Thông tư số 16/2002/TT-BTC nêu trên thì hàng hóa, dịch vụ sản xuất và tiêu thụ trong Khu Thương mại Lao Bảo không phải chịu thuế GTGT; Hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất vào Khu Thương mại Lao Bảo phải làm thủ tục xuất khẩu và được hưởng thuế suất thuế GTGT là 0%. Do đó, đối với hàng hóa, dịch vụ do các doanh nghiệp Việt Nam trong thị trường nội địa bán cho Công ty để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong Khu Thương mại Lao Bảo được áp dụng mức thuế GTGT là 0%.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng vận chuyển với các doanh nghiệp vận tải trong thị trường nội địa để vận chuyển hàng sản xuất ở Khu Thương mại Lao Bảo đến các cửa khẩu (Cảng Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh) để xuất khẩu ra nước ngoài mà hóa đơn vận chuyển có thuế GTGT thì Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn vận chuyển mà được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

3. Đối với các khoản chi phí báo chí, quảng cáo, xăng dầu, … phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng chịu thuế GTGT của Chi nhánh nằm ngoài Khu Thương mại Lao Bảo thì Công ty phải hạch toán riêng và được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào của Chi nhánh theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Quảng Trị biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty đầu tư cà phê- dịch vụ đường 9
- Lưu VP(HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 583TCT/DNNN về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.843
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196