Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 579/TCT-TTR năm 2018 áp dụng quy định của Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 579/TCT-TTR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Lan Anh
Ngày ban hành: 12/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 579/TCT-TTR
V/v: Áp dụng quy định của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam Create Medic

Trả lời công văn số 52/VCM không ngày của Công ty TNHH Việt Nam Create Medic về việc áp dụng quy định của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản được áp dụng quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 11 là người nộp thuế hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, gia công, phân phối với điều kiện:

- Không có chức năng quyết định chiến lược;

- Phát sinh giao dịch tạo giá trị gia tăng thấp;

- Không chịu rủi ro hàng tồn kho, rủi ro thị trường;

- Không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác tài sản vô hình có giá trị của tập đoàn.

Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản nhiều hơn một lĩnh vực (phân phối, sản xuất, gia công) áp dụng quy định miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 được xác định thống nhất như doanh nghiệp thực hiện một chức năng đơn giản.

2. Về lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết:

Tại Điều 2 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng:

“1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty và Chi nhánh đều được xác định là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch liên kết thì phải lập Hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP .

Trường hợp Công ty thực hiện 2 hoạt động sản xuất giản đơn và gia công giản đơn nhưng chỉ đáp ứng điều kiện của sản xuất giản đơn thì chỉ được miễn phần lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của hoạt động sản xuất giản đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu
: VT, TCT(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG THANH TRA TỔNG CỤC THUẾ
Nguyễn Thị Lan Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 579/TCT-TTR năm 2018 áp dụng quy định của Nghị định 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có phát sinh giao dịch liên kết do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


605

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253