Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5749/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5749/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý miễn phạt

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi: Cục hải quan quảng ngãi

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 658/IMS-TCHQ ngày 10/11/2006 của Công ty cổ phần XNK chuyên gia, lao động và kỹ thuật về việc xóa nợ phạt trên Hệ thống KT559. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 6/11/2006 Bộ Tài chính đã có công văn số 13702/BTC-TCHQ gửi Cục Hải quan Quảng Ngãi theo đó Bộ Tài chính đồng ý không tính phạt chậm nộp đối với số tiền truy thu theo các quyết định số 091, 092, 093 ngày 2/3/2005 của Cục Hải quan Quảng Ngãi.

Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan Quảng Ngãi căn cứ hướng dẫn tại công văn 13702/BTC-TCHQ nêu trên ra quyết định không tính phạt chậm nộp cho Công ty cổ phần XNK chuyên gia, lao động và kỹ thuật; đồng thời căn cứ quyết định này xóa số nợ phạt trên Hệ thống KT559.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CPXNK chuyên gia, lao động và kỹ thuật;
 (473 Nguyễn Trãi, T.Xuân, HN)
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình AnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5749/TCHQ-KTTT ngày 24/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý miễn phạt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.421

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.244
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!