Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5747/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5747/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan hà nội
- Công ty cổ phần xnk máy và phụ tùng
(558 nguyễn văn cừ, long biên, hà nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1224/PT ngày 10/11/2006 của Công ty cổ phần XNK máy và phụ tùng, mã số thuế 0100107275 về việc giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua tra cứu trên hệ thống KT559, hệ thống quản lý rủi ro thì Công ty cổ phần XNK máy và phụ tùng có nợ thuế quá hạn tại Cục Hải quan Hà Nội tờ khai: 10334/NKD ngày 12/9/2006. Sau khi kiểm tra chứng từ xuất trình, Tổng cục nhận thấy Công ty đã nộp đủ thuế theo giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển Khoản số 0021153 ngày 6/10/2006. Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan Hà Nội đưa số nợ của tờ khai này ra khỏi hệ thống KT559; đồng thời kiểm tra nếu Công ty đáp ứng đủ Điều kiện theo quy định tại Điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính và không có nợ thuế, nợ phạt quá hạn của các tờ khai khác thì cho phép được hưởng thời gian ân hạn nộp thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5747/TCHQ-KTTT ngày 24/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.206

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!