Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 569/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng từ chuyển nhượng hợp đồng góp vốn của ông Mã Âu U do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 569/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lý Thị Hoài Hương
Ngày ban hành: 12/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 569/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 288/CT-KTNB ngày 23/10/2017 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ chuyn nhượng hợp đồng góp vốn của ông Mã Âu U. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc kê khai, nộp thuế GTGT công ty phát triển và kinh doanh nhà thành phố Cần Thơ

Tại Khoản 2 Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT như sau: “- Đi với bán hàng hóa là thời điểm chuyn giao quyn sở hữu hoặc quyn sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tin hay chưa thu được tiền....

- Đi với hoạt động kinh doanh bt động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà đ bán, chuyn nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tin theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ s tin thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.”

Theo nội dung tại công văn của Cục Thuế và hồ sơ kèm theo thì việc mua bán thửa đất s40A4 đường A4 khu định cư Hưng Phú I giữa Công ty phát triển và kinh doanh nhà thành phố Cần Thơ (Công ty) và ông Văn Minh Trí được thực hiện từ ngày 12/4/2007. Tuy nhiên, đến ngày 29/7/2011 Công ty thực hiện xuất hóa đơn GTGT (ký hiệu 2054 AA/10P) với số tiền 324.000.000đ cho ông Trí. Do vậy, đề nghị Cục Thuế tỉnh Cần Thơ kiểm tra việc kê khai, nộp thuế và lập hóa đơn GTGT cho khách hàng của Công ty. Trường hợp sai phạm (nếu có) thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Về đề nghị hoàn bù trừ thuế TNCN nộp thừa:

Tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 57 Luật Quản Lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc Hội quy định các trường hợp thuộc diện hoàn thuế:

“Cơ quan quản lý thuế thực hiện hoàn thuế đối với các trường hợp sau đây:

...3. Cá nhân thuộc diện được hoàn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân;...

5. Tổ chức, cá nhân nộp các loại thuế khác s tin thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước lớn hơn stiền thuế phải nộp.

Căn cứ quy định trên và theo hồ sơ kèm theo công văn, thửa đất số 40A4 đường A4 khu định cư Hưng Phú I đã được chuyển nhượng 02 lần đối với cùng 1 bên chuyển nhượng là ông Văn Minh Trí và bên nhận chuyển nhượng là ông Mã Âu U, bên chuyển nhượng đã nộp thuế TNCN đối với cả 02 lần chuyển nhượng thì đề nghị Cục Thuế làm việc với Công ty xác minh về quá trình chuyn nhượng tài sản nêu trên giữa ông Văn Minh Trí và ông Mã Âu U. Trường hợp việc chuyển nhượng thực tế chỉ thực hiện 01 lần trong khi người nộp thuế đã thực hiện nghĩa vụ tài chính 02 lần đối với cùng 1 nghĩa vụ thuế thì đề nghị Cục Thuế căn cứ vào Khoản 1, 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính để thực hiện hoàn trả thuế TNCN nộp thừa theo quy định pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Cần Thơ biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT C
ao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế-TCT;
- Vụ KTNB-TCT;

- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lý Thị Hoài Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 569/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng từ chuyển nhượng hợp đồng góp vốn của ông Mã Âu U do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


793

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215