Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5681/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 31/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5681/TCT-CS
V/v: thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH SX MNN Hoàng Thắng
(Đ/c: số 239, QL91, Khu vực Tân Lợi 2, P. Tân Hưng, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ)

Tổng cục Thuế nhận được Phiếu chuyển của Bộ Tài chính công văn số 0312/CVHT-2015 ngày 3/12/2015 của Công ty TNHH SX Máy nông nghiệp Hoàng Thắng về vướng mắc liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 7 Điều 3 Nghị đỉnh số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 bổ sung các đối tượng không chịu thuế và điều kiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT;

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Tại công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục hải quan các địa phương về chính sách thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ sản xuất nông nghiệp hướng dẫn:

“Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phng đồng ruộng; máy gieo hạt;

- Máy gặt đập liên hợp;

- Máy nông ngư cơ (đầu máy động cơ nổ) sử dụng trong sản xuất nông nghiệp như: làm động lực cho bơm nước, tưới, tiêu; phun thuốc bảo vệ thực vật;

…”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theo nội dung trình bày của Công ty TNHH MNN Hoàng Thắng nêu tại công văn số 0312/CVHT-2015, từ ngày 01/01/2015, trường hợp Công ty TNHH MNN Hoàng Thắng sản xuất máy móc, thiết bị nông nghiệp như thiết bị gieo hạt, xe phun xịt dung dịch (bơm thuốc trừ sâu), máy gặt đập liên hợp...là những máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào phát sinh từ ngày 01/01/2015 không được kê khai, khấu trừ mà được tính vào chi phí của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHII SX Máy nông nghiệp Hoàng Thắng được biết./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC, CST(BTC);

-
Vụ PC (TCT);
- Cục thuế TP. Cần Thơ (để biết);

- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5681/TCT-CS ngày 31/12/2015 về thuế giá trị gia tăng hoạt động sản xuất máy móc, thiết bị nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.736

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.25.113