Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5642/TCT-CC năm 2014 phạm vi áp dụng của Thông tư 66/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5642/TCT-CC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 17/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5642/TCT-CC
V/v phạm vi áp dụng của Thông tư số 66/2010/TT-BTC.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Công ty TNHH Mead Johson Nutrition (Việt Nam);

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2014008/FIN ngày 08/10/2014 của Công ty TNHH Mead Johson Nutrition (Việt Nam) đề nghị xác nhận các giao dịch kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của Công ty với các bên liên kết không thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư số 66/2010/TT-BTC. Về vấn đề này, sau khi báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Nhà nước thực hiện áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với một số loại hàng hóa, trong đó có một số sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi bằng 02 biện pháp giá tối đa và đăng ký giá từ ngày 01/06/2014 nhằm làm cho giá sản phẩm thuộc phạm vi áp dụng biện pháp bình ổn giá vận động phù hợp với quy luật của thị trường và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng và ổn định đời sống nhân dân. Doanh nghiệp tự xác định giá bán cụ thể đối với sản phẩm kinh doanh của mình thuộc phạm vi áp dụng biện pháp bình ổn giá nêu tại Quyết định số 1079/QĐ-BTC. Như vậy, sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi được Công ty TNHH Mead Johson Nutrition (Việt Nam) nêu tại công văn số 2014008/FIN ngày 08/10/2014 không thuộc trường hợp được loại trừ theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày 22/04/2010 của Bộ Tài chính. Công ty TNHH Mead Johson Nutrition (Việt Nam) có phát sinh giao dịch kinh doanh với các bên liên kết về sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi phải thực hiện xác định lại theo giá thị trường và phải kê khai thông tin giao dịch liên kết với cơ quan quản lý thuế trực tiếp theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế phù hợp với thời gian văn bản có hiệu lực thi hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Công ty TNHH Mead Johson Nutrition (Việt Nam) biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo)
- Vụ CST, Vụ PC, Cục QLG;
- Lưu: VT, CC (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5642/TCT-CC năm 2014 phạm vi áp dụng của Thông tư 66/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.886

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177