Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5631/BTC-TCT về việc thực hiện Thông tư số 45/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 5631/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 17/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5631/BTC-TCT
V/v thực hiện Thông tư số 45/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Tập đoàn điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 971/EVN-TCKT ngày 24/3/2009 của Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) hỏi về việc thực hiện Thông tư số 45/2009/TT-BTC, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thuế giá trị gia tăng

Tại Điểm 1.2 Điều 2 Thông tư số 45/2009/TT-BTC ngày 11/3/2009 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất thuỷ điện quy định:

"Đối với công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN thực hiện xác định số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất điện như sau:

Số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất điện

=

Số thuế GTGT đầu ra

-

Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Số thuế GTGT đầu ra được xác định bằng công thức sau:

Số thuế GTGT đầu ra

=

Sản lượng điện

x

Giá tính thuế

x

Thuế suất thuế GTGT (10%)

...

Số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất điện được khấu trừ căn cứ hóa đơn GTGT hàng hoá, dịch vụ mua vào của Công ty thuỷ điện."

Điểm 2.2 Điều 2 Thông tư số 45/2009/TT-BTC nêu trên quy định: "Số thuế GTGT đã nộp của các Công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN (căn cứ theo chứng từ nộp tiền) được xác định là số thuế GTGT đầu vào của EVN và EVN được kê khai khấu trừ theo quy định."

Căn cứ quy định trên:

- Công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN phải kê khai nộp thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất điện theo thuế suất 10%.

- Trường hợp Công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN không kê khai khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất điện khi xác định số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất điện tại địa phương mà kết chuyển số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất điện để kê khai khấu trừ tại trụ sở EVN (tại Hà Nội) thì số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất điện của Công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN được xác định bằng số thuế GTGT đầu ra xác định theo hướng dẫn tại Điểm 1.2 Điều 2 Thông tư 45/2009/TT-BTC nêu trên.

Theo đó, số thuế GTGT đầu ra đã nộp của các Công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN (căn cứ theo chứng từ nộp tiền) được xác định là số thuế GTGT đầu vào của EVN và EVN được kê khai khấu trừ theo quy định.

2. Về thuế tài nguyên

Điều 5 Nghị định 05/2009/NĐ-CP ngày 19/01/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế tài nguyên và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung Điều 6 Pháp lệnh thuế tài nguyên quy định: "Sản lượng tài nguyên thương phẩm thực tế khai thác là số lượng, trọng lượng hoặc khối lượng tài nguyên khai thác thực tế trong kỳ nộp thuế, không phụ thuộc vào Mục đích khai thác tài nguyên."

Điểm a Khoản 3 Điều 6 Nghị định 05/2009/NĐ-CP nêu trên quy định: "Đối với nước thiên nhiên dùng sản xuất thuỷ điện, giá tính thuế tài nguyên là giá bán điện thương phẩm bình quân."

Căn cứ các quy định trên thì: Đối với nước thiên nhiên dùng để sản xuất thuỷ điện, sản lượng nước làm căn cứ tính thuế tài nguyên được xác định là sản lượng điện xuất tuyến trong kỳ kê khai. Giá tính thuế tài nguyên nước thiên nhiên sản xuất thuỷ điện được xác định là giá bán điện thương phẩm bình quân chưa bao gồm thuế GTGT.

Bộ Tài chính đã có Quyết định số 720/BTC-TCT ngày 9/4/2009 thông báo giá bán điện thương phẩm bình quân làm giá tính thuế tài nguyên năm 2009, cụ thể: tháng 1 và tháng 2 năm 2009 áp dụng mức giá 867đ/Kwh; từ tháng 3 đến hết tháng 12 năm 2009 áp dụng mức giá 940đ/Kwh.

3. Về thuế thu nhập doanh nghiệp

- Điều 33 Luật Quản lý thuế quy định: "Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế:

1. Người nộp thuế không có khả năng nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ thì được thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.

2. Thời gian gia hạn không quá ba mươi ngày đối với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế năm, khai thuế tạm tính, khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế; sáu mươi ngày đối với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế, kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế".

Như vậy theo quy định của Luật Quản lý thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN chậm nhất là ngày 31/3. Việc gia hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế chỉ áp dụng đối với trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ.

Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của EVN để nghiên cứu sửa đổi quy định về quản lý thuế cho phù hợp.

- Theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ và Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp có nêu: Giãn thời gian nộp thuế TNDN trong thời gian 9 tháng đối với số thuế TNDN phải nộp năm 2009 của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (70% số thuế còn lại sau khi giảm) và của các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông, lâm, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; Sản xuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất; Sản xuất vật liệu xây dựng, gồm: gạch, ngói các loại; vôi; sơn; Xây dựng, lắp đặt; Dịch vụ du lịch; Kinh doanh lương thực; Kinh doanh phân bón.

Như vậy theo chính sách kích cầu của Chính phủ nêu trên thì: Doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp có các hoạt động nêu trên sẽ được giãn thời hạn nộp thuế TNDN phải nộp năm 2009. Việc EVN đề nghị Bộ Tài chính cho phép được giãn nộp thuế TNDN năm 2008 và năm 2009 là vượt quá thẩm quyền. Vấn đề này, Bộ Tài chính sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét.

4. Về tổ chức thực hiện

- Về thuế GTGT: Trường hợp các Công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN đã thực hiện khai thuế GTGT của kỳ khai thuế tháng 2/2009 khác với hướng dẫn tại Thông tư số 45/2009/TT-BTC thì đề nghị Tập đoàn hướng dẫn các Công ty khai Điều chỉnh lại theo hướng dẫn tại Thông tư 45/2009/TT-BTC và không bị phạt kê khai chậm nộp.

- Về thuế tài nguyên: Bộ Tài chính đã có Quyết định số 720/BTC-TCT ngày 9/4/2009 thông báo giá bán điện thương phẩm bình quân làm giá tính thuế tài nguyên năm 2009, cụ thể: tháng 1 và tháng 2 năm 2009 áp dụng mức giá 867đ/Kwh; từ tháng 3 đến hết tháng 12 năm 2009 áp dụng mức giá 940đ/Kwh.

Căn cứ mức giá nêu trên, các cơ sở sản xuất thuỷ điện (gồm cả công ty thuỷ điện hạch toán phụ thuộc EVN) thực hiện khai Điều chỉnh lại số thuế tài nguyên phải nộp và không bị phạt kê khai chậm nộp.

5. Về gian hạn thời gian nộp thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị ở khâu nhập khẩu của Tập đoàn và việc hoàn thuế GTGT: Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và sẽ có hướng dẫn cụ thể sau khi Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo.

Bộ Tài chính có ý kiến để Tập đoàn điện lực Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5631/BTC-TCT về việc thực hiện Thông tư số 45/2009/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.003

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109