Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5617/TCT-CS năm 2014 về khấu trừ giá trị vị thế địa lý vào tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5617/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Ngô Văn Độ
Ngày ban hành: 16/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5617/TCT-CS
V/v: khấu trừ giá trị vị thế địa lý vào tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Trả lời Công văn số 1466/CT-QLĐ ngày 25/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về khấu trừ giá trị vị thế địa lý tính vào giá trị doanh nghiệp và đã hạch toán tăng phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào tiền thđất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty C phần, quy định: “2. Đối với các doanh nghiệp đã xác định giá trị lợi thế vị trí địa lý đt thuê vào giá trị doanh nghiệp và hạch toán tăng phn vn nhà nhà nước tại doanh nghiệp khi xác định giá trị doanh nghiệp đ c phn hóa được cấp có thm quyn công bgiá trị doanh nghiệp theo quy định trước ngày Nghị định số 59/2011/NĐ-CP có hiệu lực thì được khu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý vào tin thuê đt phải nộp của doanh nghiệp c phn hóa.”

Căn c quy định nêu trên, ngày 5/9/2014 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 127/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp 100% vn nhà nước thành công ty cổ phần, quy định nguyên tắc khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý. Đ nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định căn cứ các quy định tại Thông tư số 127/2014/TT-BTC đ hướng dẫn đơn vị thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Tổng cục trưởng - Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5617/TCT-CS năm 2014 về khấu trừ giá trị vị thế địa lý vào tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


264
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87