Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 56/TCT-TNCN xác định các quỹ từ thiện, nhân đạo, khuyến học khi thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 56/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 56/TCT-TNCN
V/v xác định các quỹ từ thiện, nhân đạo, khuyến học khi thực hiện chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 7 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua Tổng cục Thuế nhận được công văn hỏi của một số Cục Thuế địa phương nêu vướng mắc trong việc xác định các cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ từ thiện, nhân đạo, khuyến học (gọi chung là các quỹ) được thành lập và hoạt động hợp pháp và chứng từ làm căn cứ xác định tính hợp pháp các khoản chi của cá nhân đóng góp cho các quỹ này khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

1. Xác định các cơ sở bảo trợ xã hội, các quỹ từ thiện, nhân đạo, khuyến học... (gọi chung là các quỹ) trên địa bàn tỉnh, thành phố:

Theo Điều 16 của Luật Quản lý thuế quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tham gia quản lý thuế thì tổ chức, cá nhân khác có trách nhiệm "Cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế theo đề nghị của cơ quan thuế".

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trong quá trình kiểm tra các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được giảm trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, nếu có vướng mắc thì Cục Thuế cần liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và quản lý các quỹ để nắm rõ danh sách các quỹ được thành lập trên địa bàn tỉnh, thành phố cụ thể như sau:

a) Theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thì: Đối với cơ sở bảo trợ xã hội được thành lập và hoạt động theo qui định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ, đề nghị Cục Thuế liên hệ với: cơ quan cấp giấy phép thành lập và quản lý hoạt động của các quỹ gồm:

+ Bộ và các cơ quan ngang Bộ (đối với các quỹ bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ).

+ Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với cơ sở bảo trợ xã hội hoạt động trên phạm tỉnh, thành phố).

+ Uỷ ban nhân dân huyện (đối với quỹ bảo trợ xã hội ngoài công lập hoạt động trên phạm vi huyện).

b) Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện thì: Đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập theo qui định tại Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ, đề nghị các Cục Thuế liên hệ với cơ quan cấp giấy phép thành lập các quỹ gồm:

- Bộ Nội vụ (đối với Quỹ có phạm vị hoạt động toàn quốc hoặc liên tỉnh và Quỹ do tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tài sản với cá nhân, tổ chức Việt Nam để thành lập, hoạt động quỹ).

- Uỷ ban nhân dân tỉnh (đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện)

2. Theo hướng dẫn tại tiết 3.2.1, điểm 3.2, Khoản 3, mục I, phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân thì:

"Tài liệu để chứng minh đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, người già không nơi nương tựa là chứng từ thu hợp pháp của tổ chức, cơ sở".

"Tài liệu chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học phải là chứng từ thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì trường hợp tổ chức, cá nhân đóng góp ngày công, ngày lương cho các quỹ bảo trợ xã hội, quỹ từ thiện nhân đạo... (gọi chung là các quỹ) phải là các tổ chức được thành lập theo qui định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ. Các tổ chức, cá nhân có khoản đóng góp này đã nộp vào các quỹ hoặc đã nộp vào Kho bạc Nhà nước thì Cục Thuế hướng dẫn đơn vị chi trả thu nhập (trong trường hợp cá nhân đóng góp thông qua cơ quan chi trả thu nhập) hoặc cá nhân liên hệ với các quỹ bảo trợ xã hội, quỹ từ thiện nhân đạo để được các quỹ này cấp chứng từ thu hợp pháp. Căn cứ vào chứng từ thu hợp pháp do các quỹ đang hoạt động trên địa bàn tỉnh cấp, các tổ chức, cá nhân tự kê khai khi xác định khoản thu nhập được giảm trừ thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để các Cục Thuế địa phương biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 56/TCT-TNCN xác định các quỹ từ thiện, nhân đạo, khuyến học khi thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.451
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.86.231