Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 558/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

Số hiệu: 558/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 558/TCT-DNNN
V/v: Thuế suất thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 20260 CT/HTr ngày 18/12/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 4 mục II phần B Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính quy định: "Áp dụng thuế suất thuế TTĐB đối với bia tươi, bia hơi: Căn cứ để xác định bia tươi hay bia hơi là quy trình công nghệ, thiết bị sản xuất, luận chứng kinh tế kỹ thuật của dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh của chủ đầu tư. Cơ sở sản xuất bia phải đăng ký tên sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo quy định tại Điều 9 của Luật thuế TTĐB phù hợp với quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm…".

Theo quy định trên, nếu Trạm T73 có dự án đầu tư sản xuất bia hơi, thực tế dây chuyền công nghệ sản xuất bia của Trạm chế biến thực phẩm T73 là sản xuất bia hơi. Trạm đã đăng ký tên sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm phù hợp với quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm bia hơi và việc sử dụng bao bì sản phẩm theo đúng nội dung đã đăng ký (nếu có) và phù hợp với thực tế sản xuất, tiêu thụ thì được áp dụng mức thuế suất thuế TTĐB đối với sản phẩm bia hơi. Trạm chế biến thực phẩm T73 phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của tài liệu xác định về dây chuyền công nghệ, thiết bị sản xuất và tên sản phẩm bia hơi làm căn cứ tính thuế TTĐB theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế thông báo cho Cục thuế thành phố Hà Nội biết và kiểm tra xác định để áp dụng đúng thuế suất thuế TTĐB./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục thuế quận Long Biên;
- Lưu: VT, DNNN, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 558/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.172
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40