Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 5562/TCT-KK tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 2015

Số hiệu: 5562/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 24/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5562/TCT-KK
V/v tiền chậm nộp đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 2506/CT-QLN ngày 10/12/2015 về việc không tính tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của Cục Thuế tỉnh Bình Định Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các qui định tại :

- Khoản 3 Điều 76, Khoản 1 Điều 77 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 quy định về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

- Điều 15; Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013  quy định về trách nhiệm của các cơ quan trong công tác tính, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

- Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn,

Theo các qui định nêu trên, việc xác định nghĩa vụ nộp tiền khai thác khoáng sản thuộc trách nhiệm của cơ quan Tài nguyên môi trường. Cơ quan thuế có trách nhiệm ra thông báo gửi tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và đôn đốc việc thực hiện. Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa nộp hoặc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách nhà nước sau thời hạn quy định theo thông báo của cơ quan Thuế thì ngoài số tiền phải nộp theo thông báo, tổ chức, cá nhân còn phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân gặp khó khăn do các yếu tố khách quan như giải phóng mặt bằng, thiên tai, thiệt hại về tài sản... , nếu có văn bản đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Cục Thuế hướng dẫn tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị miễn tiền chậm nộp theo quy định tại Điều 3 5 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 11 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh/TP(để biết và thực hiện)
- Các vụ: PC, CS; QLN&CCNT;
- Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5562/TCT-KK ngày 24/12/2015 về tiền chậm nộp đối với tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.228

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!