Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 556/TCHQ-KTTT về việc thuế suất CEPT cho mặt hàng Bugi cho xe gắn máy do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 556/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 556/TCHQ-KTTT
V/v thuế suất CEPT cho mặt hàng Bugi cho xe gắn máy.

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

Chi nhánh Công ty thương mại đầu tư và xây dựng 424
(135 Sư Vạn Hạnh (nối dài), P.12, Q.10, TP. HCM)

 

Trả lời công văn số 99 CV/CN ngày 22/12/2004 của Chi nhánh Công ty thương mại đầu tư và xây dựng 424 về việc áp mã số, thuế xuất mặt hàng Bugi dùng cho xe gắn máy nhập khẩu từ ASEAN. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hóa và thuế suất của Việt Nam thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006, thì mặt hàng Bugi dùng cho xe gắn máy nhập khẩu từ ASEAN thuộc mã số 8511.10.90 có thuế suất thuế nhập khẩu 5% (năm phần trăm) nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư số 64/2003/TT-BTC ngày 01/7/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Chi nhánh Công ty thương mại đầu tư và xây dựng 424 biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục
- Lưu VT, KTTT (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 556/TCHQ-KTTT về việc thuế suất CEPT cho mặt hàng Bugi cho xe gắn máy do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.983
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156