Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 555 TCT/TS ngày 04/03/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất

Số hiệu: 555TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 555 TCT/TS
V/v chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Nam

Trả lời công văn số 59 CT/TT-HT ngày 16/2/2004 của Cục thuế tỉnh Hà Nam hỏi về chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại Điều 7 Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất thì đối với người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất nhưng phù hợp với quy hoạch, không có tranh chấp, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất và nếu thuộc đối tượng chính sách được hưởng chế độ ưu đãi thì được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Chương III  của Nghị định số 38/2000/NĐ-CP nêu trên.

Trường hợp những hộ gia đình thuộc đối tượng được hưởng chế độ chính sách trong quá trình sử dụng đất có cơi nới thêm diện tích đất rộng ra so với diện tích ban đầu (phần diện tích này thuộc phần diện tích không có giấy tờ hợp lệ); Nay phù hợp với quy hoạch không có tranh chấp, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được xem xét miễn, giảm tiền thu sử dụng đất theo chế độ quy định.

2/ Tại Điểm 1.6, Phần C Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/13/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

“Người được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất phải là người có tên trong hộ khẩu gia đình có chung quyền sử dụng đất hoặc là người được giao đất, được mua nhà ở thuê thuộc sở hữu Nhà nước, được chuyển Mục đích sử dụng hoặc là người đang sử dụng đất được xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

Căn cứ quy định trên, người được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất phải là người có tên trong sổ hộ khẩu gia đình và có chung quyền sử dụng đất ngay từ ban đầu khi được giao đất. Như vậy, trường hợp hộ gia đình được cấp đất để làm nhà ở và nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hợp thức hoá cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã có thông báo nộp tiền sử dụng đất nhưng chưa nộp. Sau đó mới chuyển hộ khẩu của người trong gia đình thuộc diện chính sách xã hội (được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất) về nhập hộ khẩu cùng với gia đình thì trường hợp này không thuộc đối tượng được xem xét, miễn giảm tiền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế tỉnh Hà Nam thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 555 TCT/TS ngày 04/03/2004 của Tổng cục thuế về việc chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.974
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69