Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 554TCT/DNNN về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 554TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 25/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 554TCT/DNNN
V/v: Kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 1887/CT-QLDN ngày 24/11/2004 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Tiết d - Điểm 1 - Mục III - Phần B – Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì hàng hóa xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ các Điều kiện và thủ tục sau: Hợp đồng bán hàng hóa cho nước ngoài, Hóa đơn GTGT bán hàng cho nước ngoài, Chứng từ thanh toán tiền qua ngân hàng, Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu.

Căn cứ quy định trên đây: trường hợp các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê ký hợp đồng xuất khẩu hàng hóa với khách hàng nước ngoài, doanh nghiệp lập hóa đơn GTGT giao cho khách hàng nước ngoài trong tháng 1/2004 nhưng đến tháng 10/2004 hàng hóa mới thực xuất khẩu và có xác nhận của cơ quan hải quan về hàng xuất khẩu thì đến thời Điểm tháng 10/2004 doanh nghiệp mới có đủ Điều kiện để kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào. Trường hợp hàng hóa chưa xuất khẩu nhưng doanh nghiệp đã viết hóa đơn GTGT xuất khẩu hàng hóa cho nước ngoài là vi phạm chế độ sử dụng hóa đơn chứng từ. Qua kiểm tra lô hàng trên, cơ quan thuế thấy đơn vị có đầy đủ các thủ tục chứng minh hàng hóa đã thực xuất khẩu thì đơn vị được xét hoàn thuế nhưng phải phạt vi phạm hành chính về sử dụng hóa đơn chứng từ.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đắk Lắk biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 554TCT/DNNN về việc kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.889
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14