Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 552/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Tổng Cục thuế ban hành

Số hiệu: 552/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lý Thị Hoài Hương
Ngày ban hành: 09/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 552/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng Cục thuế nhận được công văn số 124/NTN ngày 12/10/2017 của Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm (Trường Ngô Thời Nhiệm) về việc hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vn. Về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm b, điểm e, khoản 3, Điều 2 và điểm d, khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn các khoản chịu thuế Thu nhập cá nhân quy định:

“b) Ctức nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần.

...e) Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bằng quyền sử dụng đất, bằng phát minh sáng chế”.

- Tại điểm d, khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài chính có hướng dẫn về việc khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân:

"d. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vn theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này có trách nhiệm khu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân trừ trường hợp cá nhân tự khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 9, Điều 26 Thông tư này. Số thuế khu trđược xác định theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư này”.

- Tại điểm c, khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài Chính có hướng dẫn về việc khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân:

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh np hồ sơ khai thuế ti cơ quan thuế trc tiếp qun lý tổ chức, cá nhân.

Theo hồ sơ thông tin do Trường Ngô Thời Nhiệm cung cp việc kiến nghị có liên quan đến kết luận số 1078/KTTT-CT ngày 15/09/2017 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy đề nghị Cục thuế tỉnh Bình Dương phối hợp với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện theo các quy định nêu trên. Trường hợp có vướng mắc báo cáo Tổng cục Thuế, không để người nộp thuế phải kê khai và nộp thuế hai lần cho một nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục thuế được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (đ
b/c)
- Trường Ti
u học, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm;
- Vụ PC (TCT)
- Website TCT
- Lưu: VT, TNCN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN

PHÓ
VỤ TRƯỞNG
Lý Thị
Hoài Hương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 552/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Tổng Cục thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.699

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224