Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 550-TC/NSNN về tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng của Bộ Tài chính

Số hiệu: 550-TC/NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 20/02/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 550-TC/NSNN

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 550 TC/NSNN NGÀY 20 THÁNG 02 NĂM 1997 VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 2 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

Kính gửi:

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Bộ và cơ quan ngang Bộ
- Các cơ quan trực thuộc Chính phủ

 

Nhằm tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá VIII) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo; khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nhiệm vụ đến năm 2000. Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần khẩn trương hoàn thành công tác phân bổ ngân sách năm 1997 và tổ chức điều hành ngân sách phục vụ chiếc lược phát triển giáo dục - đào tạo; khoa học và công nghệ theo nội dung Nghị quyết lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khoá VIII) như sau:

1. Về phân bổ ngân sách:

Tổng mức chi ngân sách thuộc các lĩnh vực giáo dục - đào tạo; khoa học và công nghệ của Bộ và địa phương giao cho cấp dưới và đơn vị tối thiểu phải bằng chỉ tiêu hướng dẫn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính giao cho các Bộ và địa phương tại các Quyết định số 75 TC/QĐ/NSNN, Quyết định số 76 TC/QĐ/NSNN ngày 31/12/1996.

2. Về điều hành ngân sách:

Trong quá trình điều hành ngân sách, các địa phương phấn đầu tăng thu, tiết kiệm chi và sử dụng phần tăng thu NSNN gồm cả tiền thưởng vượt thu về thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) để bố trí tăng chi thoả đáng cho các lĩnh vực giáo dục - đào tạo; khoa học và công nghệ.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều hành NSNN theo hướng dẫn trên.

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 550-TC/NSNN về tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng của Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.164
DMCA.com Protection Status