Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 55/TCT-CS kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 55/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/TCT-CS
V/v kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận

Trả lời công văn 656/CP.VLXD-KS ngày 22/10/2009 của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận về việc kê khai, nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 30 Luật Quản lý thuế quy định: "Người nộp thuế phải kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và nộp đủ các loại chứng từ, tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với cơ quan quản lý thuế. Người nộp thuế tự tính số thuế phải nộp, trừ trường hợp việc tính thuế do cơ quan quản lý thuế thực hiện theo quy định của Chính phủ".

Tại điểm d, khoản 1, Điều 37 Luật Quản lý thuế, người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế khi: "d. Không phản ánh hoặc phản ánh không đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế".

Trường hợp Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận nộp thuế tài nguyên theo phương pháp kê khai có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế tài nguyên. Trường hợp cơ quan thuế phát hiện Công ty không kê khai đầy đủ, trung thực, chính xác số liệu trên sổ kế toán để xác định nghĩa vụ thuế thì có quyền ấn định thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng và khoáng sản Bình Thuận biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST;
- Ban PC; Kê khai;
- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận;
- Lưu VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 55/TCT-CS kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.346
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127